Motion angående förbud mot tiggeri

Fattiga och socialt utsatta människor lockas till Sverige med löften om jobb och försörjning. Men i stället väntar ett liv på gatan för att tigga. Ofta åt någon annan. Under hot och våld. Utan tak över huvudet. Ibland till och med utan mat och vatten. Levnadsförhållanden som är slavliknande.

Vittnesmålen om kriminaliteten, barbariet och misären staplas på hög. Från polisen, övriga rättsväsendet och inte minst tiggarna själva. Vi har sagt det förr och säger det igen. Det går inte längre att blunda för den omänskliga behandling tiggare utsätts för i Sverige. Det är inhumant och ovärdigt.

Det behövs ett förbud mot tiggeri. Helst ett nationellt. Det skulle allvarligt försvåra exploateringen genom att göra det mindre lönsamt. Samtidigt skickar det en tydlig signal om att vi vägrar låta tiggeriet normaliseras i det svenska samhället. Tillsammans med ett förbud måste Sverige och EU också sätta större press på tiggarnas hemländer att de måste ta bättre hand om sina medborgare. Många är romer och kommer från Rumänien och Bulgarien där de diskrimineras och inte har samma medborgerliga rättigheter. Så ska vi inte ha det inom EU. Förbättras inte läget drastiskt ska kännbara ekonomiska sanktioner utgå.

Innan detta sker vill vi ha ett förbud mot tiggeri i Tyresö. Här är problematiken mindre än i de större städerna, men vi är inte befriade. Även i Tyresö finns människor som utnyttjas och far illa. Det kan vi aldrig acceptera och kommer göra allt för att motverka. Förutom krossade människoöden – och den grovt organiserade brottsligheten i sig – innebär tiggeriet en olägenhet för många butiksägare. Även ordningsproblem, sanitära problem, nedskräpning och annan förstörelse förekommer.

De senaste åren har vi återkommande signalerat att vi vill ha ett lokalt förbud mot tiggeri. Allra senast i valrörelsen 2018. Där var det ett av våra viktigare vallöften. Att vi inte gått vidare med ett skarpt förslag förrän nu beror på att vi inte velat riskera att kommunen överträder lagen. Vi har avvaktat Vellinges överprövning. Men nu har domen fallit. Ett prejudikat som ger stöd för genomförandet.

I likhet med Vellinge vill vi ha förbudszoner på de platser som är mest utsatta; Tyresö Centrum, Alléplan, Strandtorget, Krusboda Torg och Granängsstorget. Det handlar alltså inte om ett totalt förbud mot pengainsamling. Utan enbart där det finns skäl och bedöms ha störst verkan. Insamling som sker med bössa till välgörande ändamål ska givetvis undantas.

Det finns ingenting snällt med att försvara rätten att tigga. Visserligen löser inte ett förbud fattigdomen. Men det gör inte tiggeriet heller. Ännu värre cementerar det utanförskapet. Långsiktigt är det bättre att tiggarna är hemma och ser till att barnen går i skolan än att de tigger i Sverige.

Det är hög tid att vi slår vakt om lag och ordning och ställer oss på tiggarnas sida.

Tyresö ska vara tryggt och snyggt.

Moderaterna föreslår kommunfullmäktige besluta:

att: Följande skrivs in i de kommunala ordningsföreskrifterna under rubriken ”Insamling av pengar” med tillhörande karta för de lokala förbudszonerna avseende Tyresö Centrum, Alléplan, Strandtorget, Krusboda Torg och Granängsstorget:

”Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande på offentlig plats, om insamlingen inte utgör led i tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning.

Passiv insamling av pengar (tiggeri) får ej ske på de områden som framgår i bilaga.”

För Moderaterna


Anki Svensson

Peter Freij

Facebook
Twitter
WhatsApp
Skriv ut