Moderaterna lämnade mötet – valde att inte delta i beslutet om 2023 års budget

Under kommunfullmäktiges sammanträde den 24 november beslutade Moderaterna att lämna mötet när det blev dags att debattera om nästa års budget. Moderaterna valde helt enkelt att inte delta i beslutet, eftersom man anser att budgeten kommit till på odemokratiska grunder och därför vill markera kraftfullt mot den.

– I Sverige kan man endast bli invald i kommunfullmäktige via en partilista. Att en enskild centerpartist efter valet själv bestämmer sig för att styra tillsammans med vänsterblocket, och dessutom lägger en gemensam budget med Vänsterpartiet, är inte alls det som Centerpartiets väljare har blivit lovade inför valet i Tyresö, säger Anki Svensson (M).

Efter valet i september har ingenting varit sig likt i politiken i Tyresö. Allt var klart för ett maktskifte där M, KD och C skulle bilda styre tillsammans. Men under kommunfullmäktiges möte den 27 oktober genomförde en ensam centerpartist en kupp och bytte sida. Detta gav med minsta möjliga marginal makten till en till synes omöjlig kombination av partier. Socialdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet – och den ensamma utbrytaren Raymond Moubé.

Under kommunfullmäktiges möte den 24 november skulle också beslut fattas om ledamöter i kommunens viktiga nämnder och styrelser. Men eftersom Socialdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Raymond Moubé inte kan komma överens om hur de ska fördela platserna mellan sig har de valt att skjuta på beslutet till den 20:e december. Konsekvensen av det försenade beslutet gör att tjänstemännen inte hinner förbereda systemen och att nämndarbetet påverkas negativt en bra bit in på nästa år.

– En stark vilja att få styra räcker inte. Anita Mattssons (S) lapptäcke till styre måste visa Tyresös invånare att de också har förmågan att samarbeta och genomföra det politiska arbetet med trovärdighet. För oss Moderater kommer alltid innehållet i politiken först. För den andra sidan verkar uppdrag till deras egna politiker vara det viktigaste. Ändå lyckas de inte ens lösa det i tid. Att deras politiska spel går ut över verksamheterna är inget vi kan acceptera, säger Anki Svensson (M).

Facebook
Twitter
WhatsApp
Skriv ut