Insändare Mitt i Tyresö – M: Mattsson bluffar om Björkbacken

Svar på insändaren ”S: Björkbacken klarar inte kraven” den 18 februari.

Anita Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande, ger en djupt felaktig bild av Moderaternas sätt att sörja för en utbyggnad av kommunens äldreomsorg.

Anita Mattsson påstår i sitt insändarsvar att äldre skulle hamnat på gatan i containers med fortsatt Moderat styre av Tyresö. Det är givetvis inte sant. När vi överlämnade styret fanns en god lokalförsörjning med ett överskott på platser.

Anita Mattssons väljer gång på gång, och i val efter val, att sprida osanningar i syfte att skrämma och missleda kommunens invånare. Det är allt annat än seriöst.

Moderaternas och Alliansens förslag var från början att låta Forellens äldreboende drivas i kommunal regi med planen att de äldre och personalen tillsammans skulle flytta in i det moderna äldreboendet. Vi ville bevara verksamheten Björkbacken, men inte de utdömda (av Arbetsmiljöverket) lokalerna. I stället skulle dessa bli billiga ungdoms och seniorlägenheter.

De planerna har nu den lokala socialdemokratin med Anita Mattsson i spetsen låtit gå i stöpet genom att underlåta att agera – just för att man hellre såg sitt eget förslag förverkligas. Att boende och personal drabbas hårt av den socialdemokratiska politiken verkar inte beröra Mattsson nämnvärt, att döma av hennes svar till oroliga anhöriga.

De äldre rycks ifrån sin trygghet. De kommer inte få behålla sin personal som de är vana vid. Dessutom skall man i allra högsta grad undvika ett flertal flyttar för boende med demens-diagnos.

Vi vill därför att styret (S, MP och L) ändrar sig och inte evakuerar de äldre mot deras vilja till en annan kommundel redan i höst! Låt de äldre få bo kvar på Björkbacken tills nya boendet Forellen är inflyttningsklart.

Jag undanber mig i fortsättningen Anita Mattssons oseriösa sätt att söka stöd genom att svärta ner politiska motståndares politik och skrämma upp medborgare.

 

Peter Freij (M)
Andre vice ordförande i äldre-och omsorgsnämnden

Facebook
Twitter
WhatsApp
Skriv ut