Inför kommunala ordningsvakter i Tyresö

Tyresö ska vara en trygg kommun men vi kan nu se att otryggheten ökar, det är en oroande utveckling som vi måste ta på allvar. Vi moderater kommer aldrig acceptera denna utveckling. När kommuninvånarna inte vågar röra sig fritt måste kommunen agera och därför föreslår vi att Tyresö kommun ska anlita ambulerande ordningsvakter.

Ordningsvakter finns redan i flera kommuner runt om i Sverige med uppdraget att upprätthålla allmän ordning och skapa trygghet i kommunen. Ordningsvakter ersätter inte poliser utan ska användas som komplement till polisiär närvaro. De kan avvisa, avlägsna eller omhänderta personer som uppträder störande på allmän plats. De ska självfallet samarbeta med övriga viktiga aktörer, den kommunala fältverksamheten och polisen.

Det finns inte en enskild lösning på trygghetsproblemen, vi behöver en bredd av åtgärder för att skapa långsiktig trygghet. Med andra ord måste vi både sätta in skyndsamma åtgärder mot pågående kriminalitet och trygghetsproblem, och samtidigt göra tidiga insatser för att fler inte ska riskera att hamna i kriminalitet eller missbruk på sikt.

Vi vill att Tyresö kommun ska följa andra kommuners exempel och anlita ordningsvakter för ökat trygghetsskapande arbete.

 
Ledamotsinitiativ Kommunstyrelsen 2020-05-04

Förslag till beslut:
– Att ställa sig positiv till en utökad trygghetssatsning med anlitande av kommunala ordningsvakter.
– Att ge kommundirektören i uppdrag att frigöra ekonomiska resurser inom ram för att finansiera trygghetssatsningen.Anki Svensson
För Moderaterna

Facebook
Twitter
WhatsApp
Skriv ut