För att få ordning på svensk skola krävs politik för att säkra trygghet, studiero och ökad inlärning. En politik som stänger dåliga skolor och behåller bra!

För att lösa problemen i skolan behövs en politik där kunskap och studiero står i fokus. Det ska ställas höga krav på alla skolor och de som inte lever upp till dessa krav ska stängas, fria som kommunala. Alla elever ska samtidigt ha möjlighet att både välja och välja bort en skola. Bra skolor är den enskilt viktigaste förebyggande åtgärden för att bekämpa kriminalitet, utanförskap och arbetslöshet.

Trots snart åtta år i regering är det först våren 2022 som Socialdemokraterna presenterar förslag på skolområdet. Tyvärr handlar förslagen i första hand om att flytta fokus från de verkliga problemen till att attackera valfriheten.

Socialdemokraterna vill förbjuda vinstuttag för fristående skolor och minska skolpengen för elever som går i dem. Blir detta verklighet kommer många av Sveriges välfungerande friskolor inte att få ihop ekonomin och således tvinga stänga. Det äventyrar framtiden för tusentals elever.

Förutom att strypa möjligheten till att välja en fristående skola vill man skriva in i skollagen att samtliga skolor ska jobba för en “allsidig social elevsammansättning”. Regeringen vill alltså att möjligheten att välja skola avgörs baserat på socioekonomisk bakgrund och att elever ska sorteras utifrån etnisk härkomst, sociala problem eller föräldrars lön och utbildningsbakgrund. I klartext är man beredd att använda barn som integrationsredskap.

Hur det ska genomföras i praktiken har de svårt att svara på men det kommer att innebära att elever ska bussas från vissa områden till andra, eftersom stora delar av Sverige har en tydlig boendesegregation. Detta har redan prövats på sina håll runtom i Sverige och slutat i misslyckande. Nu är man beredd att göra samma experiment i hela landet.

Läs mer om våra förslag på: https://moderaterna.se/stockholm/nyhet/for-att-fa-ordning-pa-sverige-maste-vi-fa-ordning-pa-skolan/

Facebook
Twitter
WhatsApp
Skriv ut