Bygg inte sönder Amaryllisparken!

Vi behöver tänka på hur och var vi bygger utifrån Tyresös förutsättningar, vilket vi menar är i en lägre takt än idag. Moderaterna har omvärderat sin tidigare bostadspolitik och har bytt ledarskap. Tyresö har en begränsad yta att bygga på och en stor del av attraktionskraften ligger i våra gröna och blå värden, det får vi aldrig äventyra.

Detaljplanen för Amaryllisparken är nu utställd för granskning och det betyder att du som medborgare kan komma in med synpunkter. Moderaterna motsätter sig denna plan då vi tycker att det är en för hög exploatering i ett villaområde och det finns gröna värden som är värda att bevara. Förslaget från kommunen är att det ska kunna byggas upp till 200 lägenheter i 5 våningar. 

Om du också är emot Amaryllisparken byggs sönder är det viktigt att du skickar in dina synpunkter på planen!

Läs mer om detaljplanen här

https://www.tyreso.se/stadsutveckling/pagaende-planer-och-byggen/detaljplaner-pa-gang/bostader-vid-amaryllis.html

Här kan du yttra dig om planen
https://www.tyreso.se/stadsutveckling/pagaende-planer-och-byggen/tyck-om-detaljplaner.html

Facebook
Twitter
WhatsApp
Skriv ut