Byggtakten ska inte gå före satsningar på våra barn och äldre!

Vi befinner oss i en utmanande ekonomisk tid. Inflationen har ökat rejält, energipriserna är höga och matpriserna skenar. Det är alltid viktigt att vi politiker prioriterar ansvarsfullt för att förhindra ytterligare kostnader för hushållen i Tyresö.

– Moderaterna och Kristdemokraterna vill öka och upprätthålla kvaliteten i våra kärnverksamheter och därför satsar vi på barn och äldre i budgeten för 2024. Vi satsar 5 miljoner extra till grundskolan och 5 miljoner extra till hemtjänsten i Tyresö jämfört med V, S, MP, L och C budgetalternativ. Att styra ansvarsfullt i en ekonomisk utmanande tid handlar om att kunna prioritera, säger Anki Svensson (M) oppositionsråd.

Vi behöver tänka på hur och var vi bygger utifrån Tyresös förutsättningar, vilket vi menar är i en lägre takt än idag. Att växa som kommun handlar om så mycket mer än bostäder. Service i form av förskolor, skolor och äldreomsorg ska utvecklas i samma takt och med fortsatt hög kvalitet.

– På grund av det rådande läget är de totala budgetramarna samma som styrets budget. Moderaterna och Kristdemokraterna vill dock sänka byggtakten och har prioriterat annorlunda genom att minska ner budgetramen för Samhällsbyggnad och fördelat summan till barn och äldre istället, säger Ulf Perbo (KD) gruppledare.

Kommunens investeringar behöver omprioriteras. Vi minskar kommunens investeringar med totalt 338 miljoner jämfört med styret. Varav 93 miljoner prioriteras fram i tiden när behov uppstår. Moderaterna och Kristdemokraterna kommer alltid att i första hand prioritera kärnverksamheten och investera för barn, äldre och inom omsorg. När kommunens låneskuld ökar innebär det extremt höga räntekostnader i nuläget. Vi behöver dra i handbromsen.

 

Facebook
Twitter
WhatsApp
Skriv ut