Bekämpa utsläppen inte bilen

Vi Moderater bryr oss om miljön. Vi ska bekämpa utsläppen men vi kan inte strunta i bilen som styret (MP, S och L) i Tyresö gör idag.

Enligt beslutade strategier ska bland annat parkeringsplatser tas bort och bilen ska prioriteras sist. Med den bilfientliga politiken kommer inte framkomligheten öka och inte heller kommer våra vägar rustas upp.

Moderaterna vill:
• Bygga ut Tyresövägen för att minska köerna
• Värna och sköta om våra grönområden
• Planera hållbart för alla trafikslag, även bilen
• Verka för att Trafikverket ska prioritera Gudöbroleden och därmed förbättra framkomligheten för buss- och biltrafik
• Satsa på ett Väglyft med förbättrat vägunderhåll till glädje för alla oavsett om vi åker bil, buss eller använder gång- & cykelbanor

Facebook
Twitter
WhatsApp
Skriv ut