Foto: Tillsammans för Amaryllisparken

200 lägenheter i Amaryllisparken stoppas av Mark- och miljödomstolen!

Återigen har kommunen misslyckats att följa Plan- och bygglagen (PBL) vilket innebär att detaljplanen för att bygga höghus Amaryllisparken upphävs.

Vi Moderater har varit tydliga under hela denna mandatperiod att vi inte vill ha några bostäder i denna gröna kil. Vi hoppas nu att styret (S, L och MP) lyssnar på Denise Persson, initiativtagare till Tillsammans för Amaryllisparken och andra Lindalsbor genom att inte gå vidare med planen.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Skriv ut