Wilmer Roslund

Wilmer Roslund


Uppdrag
Kommunfullmäktige
Beredningen för medborgardialog och integration
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden