Mikael OnegårdFoto: Jonna Thomasson, fotografens namn måste uppges vid publicering.

Mikael Onegård

Politisk sekreterare


39 årArbetar idag som politisk sekreterare för Moderaterna och skolkommunalrådet Anki Svensson. Är själv utöver detta också engagerad ideellt i demokrati- och byggnadsfrågor i kommunen. Jag tror på den enskilda människan. Jag jobbar mycket med hur kommunen kan bli bättre på att möte de krav som medborgarna ställer på kommunen och dess service - ett Tyresö som är till för Tyresöborna och där det är lätt att vara Tyresöbo. Är oerhört stolt Tyresöbo och har bott här hela mitt liv. Min familj, på mammas sida, flyttade till Tyresö redan på 1920-talet.


E-post mikael.onegard@moderaterna.se


Uppdrag
Kommunfullmäktige
Byggnadsnämnden