Lotta Stjernfeldt

Lotta Stjernfeldt

Ekonom


48 årJag är Tyresödotter, har alltid bott här och gillar vårt Tyresö! Naturen är ett av Tyresös kännetecken som jag tycker ska bevaras samtidigt som det ska vara möjligt att samspela med varsamt bostadsbyggande. Ordning och reda i ekonomin står högt på min agenda för endast då finns möjligheter att utveckla de kommunala angelägenheterna. Jag vill att vi har stor valfrihet med kvalité i kommunen vad gäller skola, vård och omsorg, du ska få möjligheten att välja det som passar dig bäst! En väl fungerande och samspelande infrastruktur ser jag som mycket viktigt. Givetvis är det av oerhörd vikt att kunskapsnivån i kommunen ökar och skolorna ges rätt förutsättningar att nå sina mål och eleverna når dit dem vill. Jag vill att småföretagandet ska bli enklare och ser ett stort värde i att det finns i Tyresö då det skapar arbetstillfällen och berikar vår kommun med olika varor och tjänster. Får jag ditt förtroende ska jag företräda din röst och göra den hörd med ett stort engagemang från mig!
Uppdrag
Kommunfullmäktige