Jan-Åke Svensson

Jan-Åke Svensson

Säljare


57 år


Uppdrag
Äldre-och omsorgsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden