Jan-Åke Svensson

Jan-Åke Svensson

Säljare


56 år


Uppdrag
Äldre-och omsorgsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden