Jan-Åke Svensson | Moderaterna i Tyresö

Jan-Åke Svensson

Jan-Åke Svensson

Säljare


56 år


Uppdrag & tidigare uppdrag
Äldre-och omsorgsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden