Henrik Oscarsson

Henrik Oscarsson


45 år


Uppdrag
Beredningen för medborgardialog och integration
Arbetsmarknads- och socialnämnden