Henrik Oscarson

Henrik Oscarson


46 år


Uppdrag
Beredningen för medborgardialog och integration
Arbetsmarknads- och socialnämnden