Gerd Dufberg

Gerd Dufberg

Fd specialmatkokerska


74 årUppdrag: Ledamot i Kommunfullmäktige, Socialnämnden och Kommunala rådet för Funktionshinderfrågor samt ersättare i Socialutskottet och Valnämnden. Jag vill se till den lilla människan. Känner stort engagemang för barn och ungdom, de ska kunna få ha en lugn och bra tillvaro i sin uppväxt. Äldre och personer med funktionsnedsättning ska ha bra boenden och tillgängligheter, som ger värdighet och livskvalité i livet. Alla med hjälpbehov ska kunna lita på att få hjälp av kunnig och utbildad personal. Alltid hög kvalité på de tjänster som levereras, från alla leverantörer av vård. En omsorg i framkant. Intressen: Släktforskning och de egna rötternas ursprung.
Uppdrag
Kommunfullmäktige
Arbetsmarknads- och socialnämnden