Fredrik BergkuistFoto: Jenny Puronne, fotografens namn måste uppges vid publicering.

Fredrik Bergkuist

Miljökonsult


29 årJag heter Fredrik Bergkuist, är 24 år och arbetar till vardags som miljökonsult. Nu kandiderar jag till kommunfullmäktige i Tyresö.
Omställningen till ett mer miljövänligt samhälle är enligt mig vår tids största utmaning. Därför är det också en hjärtefråga som jag kommer att driva om jag får ditt förtroende.
I ett samhälle där det satsas på jobb genom grönt företagande och entrepenörskap skapas en hållbar tillväxt för framtiden.
Jag vill vara en del av denna utveckling och med din hjälp vet jag att det både går att påverka och förändra.

Tillsammans är det möjligt!
Uppdrag
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
- Kommunledningsutskottet
- Hållbarhetsutskottet