Eric Olm

Eric Olm

PhD


38 årJag arbetar med rekrytering av professorer och lektorer vid Karolinska Institutet men är i grunden biolog och doktor inom medicinsk vetenskap. Jag bor sedan 3 år med fru och två barn nära naturen i östra Tyresö. Mina politiska ambitioner kan härledas till att jag nu kommit att se Tyresö som mitt hem. Jag vill därför också ta mitt samhällsansvar samt vara med och påverka i vilken riktning kommunen ska utvecklas, inte minst för mina barns skull. Jag vill verka för en liberal politik i meningen tolerans, jämlikhet och individuell frihet, utan att för den sakens skull glömma bort det sociala ansvaret för människor som behöver stöd. Samtliga samhällsfrågor är av vikt, dock är en välskött skola och natur/miljö högt prioriterade områden för mig. Jag hoppas med mitt engagemang kunna bidra till att föra kommunen i en positiv riktning.