Christer Flodfält

Christer Flodfält

Brandman


58 år


Uppdrag
Arbetsmarknads- och socialnämnden