Chris Helin

Chris Helin

Stadsutvecklare


49 år


Uppdrag & tidigare uppdrag
Kandidat till kommunfullmäktige 2018