Bo Jakobsen

Bo Jakobsen

VD


69 årSom moderat har jag ett speciellt intresse i utbildningsfrågor, främst inom gymnasiet. Det är språngbrädan ut i livet och därför så oerhört viktigt. Det fria valet av skola och utbildning är viktigt även om jag personligen inte tycker att vinstintresset skall gå först utan elevernas rätt till en bra utbildning. Jag arbetar för att introduktionen till gymnasiet borde vara mycket mer naturlig i 8:an och 9:an och mer prioriterade. Vi ser alldeles för många som går 4 år i gymnasiet, då ofta beroende på felaktigt val till första året. Detta blir väldigt kostsamt för kommunerna då skolpengen endast är för 3 år så kommunen måste betala för fjärde året.