Annika Henningsson

Annika Henningsson

Ekonomisk rådgivare


52 årJag vill arbeta för en fortsatt positiv utveckling för Tyresö kommun, där alla kommuninnevånare känner sig involverade i våra strävanden och stolta över sin hemkommun.