Anki SvenssonFoto: Jenny Puronne, fotografens namn måste uppges vid publicering. Ladda ner högupplöst bild

Anki Svensson

Kommunalråd i opposition


60 årMitt politiska engagemang bottnar i en stark tro på att människor kan själva. Människors frihet, och möjligheter att själva forma sina liv och sina drömmar måste alltid vara viktigare än politiska och byråkratiska system. Den här mandatperioden har inneburit nya utmaningar för mig, jag är kommunalråd med ansvar för Barn- och utbildningsnämnden i Tyresö. Ett mycket viktigt uppdrag som jag ställer mig ödmjuk inför. Genom att vara ute i Tyresös verksamheter, lyssna och samtala ges bästa redskapen för att driva människors engagemang vidare. För mig är det viktigt att vara tillgänglig, lyssnande och varje dag arbeta för att hela tiden förtjäna och förnya förtroendet. Vår uppgift är att målmedvetet bilda opinion för och utveckla moderata idéer. Vårt mål är att hela tiden vara ett parti i förändring. Ett parti som söker utmaningarna, pekar på samhällsproblemen och som sätter resultatet för människor före sakfrågorna.


Facebook https://www.facebook.com/moderatanki/
E-post anki.svensson@tyreso.se
Telefon 08-5782 9279


Uppdrag
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
- Kommunledningsutskottet
- Stadsbyggnadsutskottet
- Hållbarhetsutskottet