FOTO: Mikael Onegård

Veckans moderat: Torbjörn Skarin

Torbjörn Skarin är veckans moderat.

Ålder: 55 år
Bor: Gimmersta
Gör: Utredare och analytiker i eget företag
Fritidsintressen: Jag lägger det mesta av min fritid på min familj, mina tre vackra barn (9, 14 och 16 år gamla) och min underbara fru. Jag bidrar även med min tid i styrelsen för olika ideella organisationer med ett särskilt fokus på distansutbildning och digitalisering av samhället.
Moderat sedan: Har under hela mitt yrkesverksamma liv haft värderingar som stämmer väl överens med moderaterna, aktiv medlem sedan 2017.
Förtroendeuppdrag i dag: Ledamot (ers) i Beredningen för medborgardialog och mångfald
Plats på valsedeln: 19

Varför är du moderat? Jag driver sedan 2007 ett företag och genomför utvärderingar och analyser av hur projekt och verksamheter fungerar inom offentlig sektor. Framför allt så gör jag analyser av arbetskraftsförsörjning, utbildning och näringslivsutveckling på kommunal och regional nivå. Mitt arbete har gett mig en ökad förståelse för vad samhället behöver, och vilka utmaningar som vi står inför. Jag tror att människor har både förmågan och viljan att göra egna val när det gäller användandet av olika samhällstjänster. För att samhället skall kunna fungera behöver samhällets produktion av tjänster vara modern, effektiv och ha en hög kvalitet. Moderaternas syn på valfrihet och en effektiv samhällsförvaltning är bakgrunden till mitt aktiva val av parti.

Varför kandiderar du i kommunvalet? För mig handlar politik om att engagera sig och att ta ställning. Jag brinner för utveckling och vill bidra med kunskap om hur vi tillsammans bygger ett samhälle där alla har sin uppgift. En av mina styrkor är förmågan till en helikoptersyn när det gäller sambandet mellan insatser och effekter på olika policy- eller organisatoriska nivåer. En annan av mina styrkor är förmågan att se olika perspektiv på en fråga, och att hitta möjliga vägar framåt. Jag tror att min erfarenhet av samhällsutveckling på nationell, regional och lokal nivå kan vara värdefull för invånarna i Tyresö kommun.

Vilka är dina hjärtefrågor? Jag brinner för ett samhälle som hela tiden utvecklas och förbättras, detta inkluderar de kommunala verksamheterna som skola, äldreomsorg och lokala vägar/infrastruktur. Vi behöver jämföra oss med andra Stockholmskommuner som ligger i framkant och utmana dessa  kommuner om förstaplatsen som den bästa miljön för familj och företagsamhet.

Vad är det bästa med Tyresö? Jag har bott i Tyresö under drygt 20 år, i Trollbäcken, Tyresö Strand och numera i Gimmersta. På varje plats finns det nära tillgång till naturen, till parker och grönområden, till vandringsleder och till sjöar och hav. Jag kan vakna upp varje morgon och bara njuta av lugnet där jag bor, och det finns goda kommunikationer när jag vill ta mig in till stan.

Varför ska man rösta på Moderaterna? En röst på Moderaterna är en röst för ett ökat fokus på en modern och effektiv offentlig sektor, en kommun med hög kvalitet och valfrihet i sina välfärdstjänster och ett lokalt näringsliv i tillväxt.Publicerat: 2018-06-18 av Robert Skölin