Uttalande med anledning av dagens besked


Valresultatet i Tyresö visar tydligt att Tyresö är en i grunden genuint borgerlig kommun. Valresultatet gav också ett tydligt mandat till den sittande Alliansen att fortsätta ta ansvar för Tyresö. Det har vi jobbat hårt för att säkerställa sedan dess.

Det var därför med förvåning och stor besvikelse vi på tisdag morgon (23/10) fick ett meddelande från Liberalerna att de överger sina vänner i Alliansen och bidrar till ett Socialdemokratiskt maktövertagande. Ett maktövertagande som det saknas väljarstöd och legitimitet för. Det är allvarligt.

Den nuvarande Alliansen har sedan valet förhandlat om ett ansvarstagande för Tyresö i enlighet med det som väljarna i Tyresö röstat fram. I ett tidigt skede valde vi gemensamt att först söka formera en ren majoritet tillsammans med Miljöpartiet. Efter att antal möten och diskussioner fattade Miljöpartiets medlemmar beslut om att inte gå vidare. I det läget var det vår fasta övertygelse att Alliansen med sina 24 mandat av 51 i Kommunfullmäktige skulle göra det rätta – och det som Tyresös väljare röstat fram – fortsätta ta ansvar och styra i minoritet. Detta är också det som sker i många, många andra kommuner runt om i landet och i minst 5 kommuner i Stockholms län.

Liberalerna har i förhandlingarna sagt att de eftersträvar att skapa majoritet. Dagens besked innebär istället att Liberalerna väljer att överge Alliansen, överge borgerligheten och styra i en mindre minoritet än vad Alliansen skulle ha varit. Det föreslagna styret har bara 23 mandat. Att Liberalerna dessutom med detta aktivt tar stöd av Vänsterpartiet och aktivt samarbetar med Vänsterpartiet och låter Vänsterpartiet få makt och vetorätt i Tyresö är något som svårligen borde kunna accepteras av borgerliga väljare.

I Tyresö har vi haft ett framgångsrikt borgerligt samarbete i många decennier och vi har tillsammans tagit ansvar för att leda kommunen de senaste 20 åren. Det kastas nu bort av ett parti.

Vi och många med oss är nu väldigt besvikna på det här som bara kan betecknas som ett svek mot väljarna och mot borgerlig politik. Det är svårt att föreställa sig att de som valde att lägga sin röst på Liberalerna trodde att de röstade för ett Socialdemokratiskt maktövertagande och att ge Vänsterpartiet makt och inflytande. Vi välkomnar alla väljare som är borgerliga och som kastade bort sin röst på Liberalerna att engagera sig i vårt parti.

Detta innebär att vi moderater nu går i opposition. Vi kommer att vara en tuff och tydlig opposition och med skärpa och passion driva moderat och borgerlig politik fullt ut med all vår kraft. Vi kommer inte att överge vår politik, vår själ eller svika de borgerliga väljarna.

Alla Tyresöbor kan nu se svart på vitt vilka de kan lita på. Vi ska använda detta för att stärka vår ställning, vårt stöd och vårt förtroende och vi är redo att när som helst ta ansvar för Tyresö och genomföra den borgerliga politik som Tyresöborna val efter val röstar fram.


/Fredrik Saweståhl
Kommunstyrelsens ordförandePublicerat: 2018-10-23 av Robert Skölin