Moderaterna säger nej till höjda politikerarvoden

Moderaterna säger nej till höjda politikerarvoden för 2019.

Varje år omprövas arvoderingen för de av kommunens förtroendevalda som erhåller årsarvode. Det handlar om kommunens fem kommunalråd, de som sitter i presidier, är gruppledare och revisorer. Det finns en bestämmelse om att arvoderingen höjs motsvarande den genomsnittliga höjningen för kommunens chefer.

Under måndagskvällen röstade en enhällig moderat kommunfullmäktigegrupp nej till en sådan höjning för 2019.

Anledningen? Kommunens ekonomi.

Det senaste bokslutet visade ett underskott på över 24 miljoner kronor. För att återfå en ekonomi i balans behöver det nu både sparas och prioriteras. Att då börja med oss själva, vi som bär det yttersta ansvaret, känns inte mer än rätt och rättvist.

Vi säger också nej mot bakgrund av att det nya styret drivit igenom en rekordstor skattehöjning som vi varken anser var motiverad eller ansvarsfull eftersom beslutet togs innan alla andra alternativ prövats. För en vanlig Tyresöfamilj innebär det över 3.000 kronor i extra skattekostnader årligen.

Att då, dessutom, låta pengarna gå till annat än kärnverksamhet och för att förbättra de ekonomiska resultaten vore rent tjänstefel. Det skulle allvarligt påverka förtroendet för politiken och oss som förtroendevalda.

– Kommunen går med underskott, verksamheterna har sparbeting på sig och invånarna har precis åkt på en ordentlig skattesmäll. Det är orimligt att vi då sitter och beslutar om att ge oss själva höjda arvoden. På samma sätt som en styrelse i ett börsnoterat företag inte får sin bonus när målen inte nås bör vi också ta konsekvenserna av detta, säger oppositionsrådet Anki Svensson (M) och fortsätter:

– Jag sträcker ut en hand till det nya styret i hopp om att vi kan enas om frysta arvoden för i år. Även om det inte är några jättepengar tror jag det skulle ha ett stort signalvärde.Publicerat: 2019-02-26 av Robert Skölin