Miljardsmäll mot Tyresö och Stockholmsregionen i nytt förslag till utjämningssystem

I höstas presenterade regeringens utredare ett förslag till förändrat utjämningssystem. Ett förslag som skulle innebära ett hårt slag mot alla oss som bor i Stockholmsområdet. För Region Stockholm handlar det om ytterligare 1,6 miljarder kronor i kostnadsutjämning medan Tyresö kommun går miste om 22 miljoner kronor. För en vanlig familj motsvarar det flera tusen kronor årligen. Regeringen har nu valt att gå vidare med förslaget, något vi moderater skarpt motsätter oss.

Att hela tiden kräva mer och mer i skatteutjämning av dem som bor i Stockholms län är orimligt och skadligt. Både för dem hårt arbetande skattebetalare som ska betala, men också för Sverige som helhet om vi som Sveriges största och viktigaste tillväxtmotor som följd tvingas dra ned på investeringarna.

Under tisdagen (9/4) besöker finansregionrådet Irene Svenonius (M) Tyresö för att med oppositionsrådet Anki Svensson (M) diskutera hur förslaget till utjämningssystem slår mot regionen och kommunerna.

– Jag förstår tanken med att jämna ut strukturella skillnader som finns mellan exempelvis storstad och glesbygd. Medborgarna måste vara trygga i att var än i landet de bor finns det förutsättningar för en god välfärd. Men nuvarande modell straffar tillväxt och udden riktas särskilt mot Stockholmsregionen. Det är fel och gynnar heller inte landet som helhet. Liggande förslag förstärker den här orättvisan ytterligare. Det kan vi aldrig acceptera, säger Anki Svensson som ser fram emot Svenonius besök. Hon fortsätter:

– Vi delar utmaningar och genom samarbete kan vi tydligare göra vår röst hörd. Förhoppningsvis kan vi få det att eka ända in i Rosenbad.

Svensson är orolig för vilken påverkan förslaget skulle ha på Tyresö.

– Totalt handlar det om 22 miljoner som skulle ryckas från kommunkassan. En ekonomi som redan i dag är hårt ansatt på grund av återkommande budgetunderskott. Det är väldigt illavarslande och hur vi ska klara detta är nu Anita Mattsson och Socialdemokraterna och Miljöpartiet i Tyresö svaret skyldiga. Vad jag vet har de inte framfört ett uns kritik mot partikollegorna i regeringen och på riksplanet. Det säger rätt mycket om på vilken sida de står.

Irene Svenonius kommer till Tyresö kommunhus, Marknadsgränd 2 Tyresö centrum, tisdagen den 9 april klockan 15.30.

För att träffa och ställa frågor till Irene Svenonius och Anki Svensson, se kontaktuppgifter nedan.

Anki Svensson, oppositionsråd, tel. 070 – 488 92 79
Robert Skölin, politisk sekreterare, tel. 070 – 488 95 47Publicerat: 2019-04-08 av Robert Skölin