Information från valberedningen

Till medlemmar i Moderaterna i Tyresö: Tyresömoderaternas valberedning är nu aktiv inför kommande årsmöte den 8 mars.

Valberedningens uppdrag är att föreslå val på ett år till följande uppdrag i föreningen.'

A. Ordförande
B. Vice ordförande
C. Minst tre styrelseledamöter
D. Minst en revisor och ersättare för denne, tillika särskild granskningsperson av rapport om lokalt partistöd
E. Val av ombud till förbundsstämmor med ersättare
F. Val av representation i Studieförbundet Medborgarskolan


Valberedningen vill också flagga för att årsmötet kommer att behöva välja en ny valberedning för det kommande året.

Här är våra kontaktuppgifter om du vill komma i kontakt med oss.

Andreas Jonsson, tfn 0704-38 68 98, andreas.jonsson@tyreso.se
Annika Henningsson, tfn 076-168 04 22, annika.henningsson@tyreso.se
Gerd Dufberg, tfn 070-751 71 01, gerd-dufberg@tele2.se
Fredrik Bergkuist, tfn 073-687 02 42, fbergkuist@gmail.com


Den 28 januari räknar vi med att kunna lämna våra förslag till styrelsen.

Med vänlig hälsning


Andreas Jonsson
Sammankallande i valberedningenPublicerat: 2019-01-10 av Mikael