Balanserad tillväxt viktigt för Tyresö

Fredrik Saweståhl, kommunstyrelsens ordförande i Tyresö, skriver i Mitt i Tyresö om hur Moderaterna vill att Tyresö växer i ett lagom och hållbart tempo.

Moderaterna har en tydlig stadsbyggnadspolitik som innebär att Tyresö ska växa i ett lagom och hållbart tempo och i tydligt definierade punkter och stråk. Vi har redovisat och gått till val på den politiken i många år och fått ett starkt stöd. Vad det betyder syns tydligt i den Översiktsplan som antogs för Tyresö Kommun i april 2017 – nästan hela Tyresö ska vara luftiga villaområden. Det är bara centrumpunkterna och tydliga stråk som kan och får förtätas. Det är en ansvarsfull tillväxt i Stockholmsregionen.

I Tyresö Strand innebär det att Tyresö Strand ska byggas färdigt enligt de planer som funnits sedan 80-talet. Det finns tre återstående markbitar som ska byggas inklusive området mittemot Strandtorget. I övrigt ska Strand vara ett varierat villaområde.

I Trollbäcken innebär det att Trollbäcken ska fortsätta vara en grön och lummig villastad. Att vi står upp för det syns tydligt genom att vi bara de senaste 3 åren sagt nej till över 10 förslag från byggbolag på förtätningar. Det som är utpekat i Trollbäcken och kan byggas är centrumutveckling längs Vendelsövägen och runt Alléplan samt på längre sikt bostäder på företagsområdet bakom IP.Publicerat: 2018-02-28 av Robert Skölin