Foto: Fredrik Wennerlund

83 miljoner extra till välfärden i Tyresö med Moderaterna

Moderaterna fortsätter att prioritera och stärka välfärden. Tyresös resurstillskott dubbleras.

Moderaterna presenterade i förra veckan ett resurstillskott till kommuner och landsting på 20 miljarder kronor för att upprätthålla och utveckla kvaliteten i sina kärnuppgifter. Uppåt 83 miljoner kronor av detta beräknas komma Tyresö kommun till del. Tillsammans med att det ska bli mer lönsamt att jobba och löna sig bättre att gå från bidrag till jobb, innebär det att Moderaterna lokalt kommer kunna göra betydande satsningar på trygghet och välfärd.

– Den här regeringen har höjt skatterna med 60 miljarder på nationell nivå. Det har drabbat vår kommun hårt. Moderaterna har en politik såväl nationellt som i Tyresö för att vända utvecklingen genom fler poliser, minskat bidragsberoende och en stärkt välfärd, säger kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) och fortsätter:

– Tillsammans med tidigare aviserad satsning blir det totalt 83 miljoner kronor i resurstillskott till Tyresö, varav 21 miljoner riktas direkt till skolan. Det skapar helt andra förutsättningar att bibehålla och öka kvaliteten i förskola, skola och äldreomsorg än vad vi får med nuvarande regering. Moderaterna prioriterar välfärden.Publicerat: 2018-08-14 av Robert Skölin