Våra äldre och omsorg

På ålderns höst

På ålderns höst är det ibland svårt att orka med att leva det liv du är van att leva. Då finns vår väl utbyggda hemtjänst som ett alternativ när du behöver hjälp i hemmet. Dagverksamheter, trygghetslarm och andra elektroniska hjälpmedel ger möjligheter att bo kvar hemma i högre utsträckning. I samverkan med föreningar och hemtjänsten ska det också finnas ett gott utbud av aktiviteter och träffpunkter för ett rikt och aktivt liv för alla seniorer.

När du inte kan bo hemma längre kan vi stå till tjänst med en modern äldreomsorg med unika kvaliteter och toppmoderna äldreboenden som nu i rask takt håller på att byggas för att möta dagens och morgondagens äldre i alla våra kommundelar. Moderaterna vill öka fokus på den enskildes välbefinnande inom äldreomsorgen. Du ska alltid ha rätt att välja utförare.

Genom Silviacertifieringen inom demensvård säkerställer vi att undersköterskor och andra yrkesgrupper har hög kompetens och att vi har en demensvård i absolut toppklass. Alla ska känna sig trygga med att stödet finns där om det skulle behövas.

  • I samverkan med föreningar och andra aktörer säkerställa ett brett utbud av aktiviteter och träffpunkter för seniorer.
  • Värna och utveckla valfriheten inom äldreomsorg och hemtjänst
  • Fortsätta Silviacertifieringen för Sveriges bästa demensvård
  • Ta krafttag för godare mat i den kommunala äldreomsorgen
  • Planera för ett kombinerat trygghetsboende och daglig verksamhet
  • Öka tryggheten i hemtjänsten med elektronisk närvaroregistrering

Omsorg

I Tyresö tar vi ansvaret med en omsorg av funktionsnedsatta medborgare på stort allvar och arbetar för en fortsatt god omsorg med variation och bra verksamheter som möter medborgarnas krav som en självklarhet.

  • Fokusera på tidiga insatser för att minska uppkomsten av sociala problem
  • Värna om och utveckla valfrihet och inflytande inom alla verksamheter riktade till personer med funktionsnedsättning