Trygghet

Tyresö ska vara tryggt

När du är i ditt hem eller på väg till jobbet ska du aldrig behöva känna dig orolig över din trygghet. Här skapas trygga miljöer utan klotter och skadegörelse. Belysningen på gångvägar är god och otrygga miljöer undanröjs på kommunens och medborgarnas initiativ.

Vi Moderater är positiva till kameraövervakning av de ställen som av medborgare ses som otrygga och vi tvekar aldrig i vår ambition att se till att Tyresö förblir en trygg och bra plats att leva sitt liv på.

Moderaterna kommer fortsätta kräva en utökad polisnärvaro i Tyresö. Det har våra medborgare rätt till. Vi vill fortsätta det aktiva samarbetet med polisen och räddningstjänsten i syfte att förebygga brott och vara aktiva i arbetet mot otrygghet som bostadsinbrott, skadegörelse och våld. I detta ingår att utveckla och stötta grannsamverkan och nattvandring. Vi vill även ta initiativ till mer smart DNA-märkning av stöldbegärliga föremål.

  • Utöka kameraövervakningen av platser som uppfattas som otrygga

  • Utöka polisnärvaron i Tyresö

  • Utveckla grannsamverkan för trygga bostadsområden

  • Engagera fler i nattvandringar och föräldravandringar

  • Förbättra belysningen på gång- och cykelvägar för ökad trygghet

  • Att Tyresö Bostäder löpande genomför trygghetsinventeringar i sina bostadsområden

  • Öka tryggheten genom att låta kommunens vaktbolag öka sin patrullering i Tyresö

  • Ja till ordningsvakter