Trygghet

Tyresö ska vara tryggt!

Vi behöver ta krafttag mot otryggheten i Tyresö och Sverige. Moderaterna är beredda att fatta de lokala beslut som krävs för att påbörja resan mot ett tryggt Tyresö.

Polisen ska öka sin närvaro i Tyresö och vi kommer att verka för att återinföra en polisstation i kommunen. Under flera år har vi fått bevittna öppen droghandel, bilbränder, skolbränder och stenkastning mot Polisen. Hot, våld och rån mot framförallt ungdomar i Tyresö. Tyvärr har inte Moderaternas förslag fått gehör i Kommunfullmäktige under de oppositionsår som har gått.

Problemen måste tas på fullaste allvar och vi måste göra allt för att stoppa utvecklingen! När våld, hot och övergrepp ersätter medmänsklighet och när frihet och egendom kränks går tryggheten förlorad. Påföljderna för de som begår brott ska vara rättssäkra, avskräckande, förutsägbara och ge brottsoffret upprättelse. Det kan finnas många anledningar till varför brott begås, men det ursäktar inte den som utför dem.

Hela samhället och alla delar av samhället behöver mobiliseras för att vända utvecklingen och det tänker vi i Moderaterna starkt bidra till.

Vi säger ja till ordningsvakter som ett komplement till Polisen. Vi kan hålla med om att det inte borde behövas men Polisen har inte möjligheten att vara överallt och då behöver dessvärre kommunen utöka sina insatser. Tyresö behöver fler trygghetskameror. Forskning visar att kameraövervakning har effekt, dels som förebyggande åtgärd men också för Polisen att samla bevisning och klara upp fler brott. En kartläggning av kommunens förebyggande arbete ska utföras för att kunna ge Tyresöborna rätt trygghetsinsatser som ger bäst effekt.

• Utöka polisnärvaron
• Verka för en polisstation i Tyresö
• Trygg belysning i kommunens gemensamma miljö
• Fler trygghetskameror
• Inför ordningsvakter som rör sig i kommunen
• Kommunarrangerade föräldravandringar/nattvandringar
• Inför konceptet Polarna – en utökning av kommunens fältarteam
• Nära samarbete mellan skola, socialtjänst och polis
• Trygghetskartläggning för att se till att rätt förebyggande åtgärder genomförs
• Att Tyresö Bostäder löpande genomför trygghetsinventeringar i sina områden
• Öka tryggheten genom att låta kommunens vaktbolag öka sin patrullering i Tyresö

Utöka polisnärvaron i Tyresö