Skola & förskola

En förskola och skola för var och en, med kunskap i centrum

Moderaternas vision är att Tyresö ska vara en av Sveriges bästa skolkommuner. För att nå visionen ska vi sätta kunskap, trygghet och delaktighet i fokus. Detta ska löpa som en röd tråd genom alla utbildningsformer. För Moderaterna är elevers och föräldrars rätt att välja skola självklar. Tydliga kvalitetskrav och skarp tillsyn säkerställer god kvalitet.

Det är i förskolan kunskapsresan börjar. Barn och elever ska, oavsett bakgrund och kön, få en bra utbildning och en stabil grund för att kunna förverkliga sina drömmar. Varje barn i varje ny generation ska få en chans att forma sitt eget liv, inte bara följa i sina föräldrars fotspår.

Det viktigaste är att alla som arbetar i skolan jobbar mot samma mål – våra elevers goda resultat. Även om den enskilda skolan är unik behövs en gemensam profil. Ett gemensamt systematiskt kvalitetsarbete som säkerställer att alla barn och elever får det stöd de behöver vare sig de riskerar halka efter eller behöver extra utmaningar. Alla skolor ska vara bra skolor och präglas av ett gott ledarskap. Skolan ska vara attraktiv och trygg för elever och personal.

Våra skollokaler ska moderniseras och nya skapas för att möta växande elevkullar.