Företagare

Ett blomstrande näringsliv

Det är inte vi politiker som skapar jobb och tillväxt utan det gör företagare, entreprenörer och livskraftiga företag. Företagaren och företagen ska uppskattas, inte bara beskattas.

Ett nära samarbete mellan politiker, tjänstemän, företagarföreningar och företagare skapar bra kontaktytor där samverkan och dialog är ledord. Kommunens långsiktiga satsningar inom näringslivsområdet ska vara väl förankrade och önskade av näringslivet. Vi vill årligen bjuda in kommunens företagare till ett rådslag för ömsesidigt utbyte av information och idéer.

Fler Tyresöföretag ska bli leverantörer av tjänster och produkter till Tyresö kommun. För att göra det möjlig behöver vi underlätta för lokala företag att delta i upphandlingar genom förenklade regler, delade upphandlingar och utbildning av företagare.

Att det finns mark och lokaler så att företag kan växa på hemmaplan och inte behöver lämna kommunen är en självklar förutsättning. Vi ska därför arbeta tillsammans för att förtäta våra företagsområden så att fler företag och arbetsplatser ryms – såväl i Bollmora, Petterboda som Södra Lindalens företagsområden. Företag ska också ges plats i nya områden som t.ex. Norra Tyresö Centrum.

Tyresös företagare skapar välfärd i vår kommun och ger människor möjligheter att arbeta, utvecklas och förverkliga sina drömmar, det får vi aldrig glömma.

  • Bjuda in Tyresös företagare till ett årligt rådslag
  • Underlätta för mindre, lokala företag att delta i kommunens upphandlingar
  • Förtäta företagsområden för att rymma expanderande företag, nya företag och fler arbetsplatser
  • Skapa ”en väg in” för att underlätta företagens kontakter med kommunen