Näringsliv

Vi värnar om företagen i vår kommun

Det är inte vi politiker som skapar jobb och tillväxt utan det gör företagare, entreprenörer och livskraftiga företag. Företagaren och företagen ska uppskattas. Inte bara beskattas.

Moderaterna vill upprätta ett företagarråd för att utveckla samarbetet mellan politiker, tjänstemän, företagarföreningar och företagare. Syftet är att skapa en god dialog. Kommunens långsiktiga satsningar inom näringslivsområdet ska vara väl förankrade och önskade av näringslivet. Att det finns mark och lokaler så att företag kan växa på hemmaplan och inte behöver lämna kommunen är vår tydliga ambition.

Moderaterna vill införa servicegarantier för företagare. Som företagare har man olika mycket kontakt med sin kommun beroende på vilken bransch man verkar i. Vanliga ärenden kan handla om exempelvis bygglov, serveringstillstånd och hantering av livsmedel. För den enskilde företagaren är det av yttersta vikt att hantering av ärenden sker skyndsamt med en hög servicegrad där handläggaren förstår företagarens situation. Inför servicegarantier för de lokala företagen och inför tidsgränser för samtliga tjänster. Överskrids gränserna ska också kompensation utgå.

• Införa servicegarantier för Tyresös företag
• Upprätta ett företagarråd
• Förtäta företagsområden för att rymma expanderande företag, nya företag och fler arbetsplatser
• Skapa ”en väg in” för att underlätta företagens kontakter med kommunen

Moderaterna vill upprätta ett företagarråd för att utveckla samarbetet mellan politiker, tjänstemän, företagarföreningar och företagare. Syftet är att skapa en god dialog.