Stoppa bygget i Amaryllisparken

Vi Moderater säger nej till att bygga ca 200 lägenheter i Amaryllisparken.

Vi behöver tänka på hur och var vi bygger utifrån Tyresös förutsättningar, vilket vi menar är i en lägre takt än idag. Moderaterna har omvärderat sin tidigare bostadspolitik och har bytt ledarskap. Tyresö har en begränsad yta att bygga på och en stor del av attraktionskraften ligger i våra gröna och blå värden, det får vi aldrig äventyra.

I vissa delar kan vi satsa på tillväxt och bostadsbyggande, i andra vill vi värna den gröna småskaligheten, gå väldigt varsamt fram eller inte bygga alls. Ett område där vi inte vill bygga i är Amaryllisparken.

Att växa som kommun handlar om så mycket mer än bostäder. Service i form av förskolor, skolor och äldreomsorg ska utvecklas i samma takt och med fortsatt hög kvalitet. Även framkomligheten och trafiksystemet måste hänga med i utvecklingen.

 
Facebook
Twitter
WhatsApp
Skriv ut