Peter Freij

Affärsutvecklare

Hårt arbete ska löna sig, därför gäller arbetslinjen. Individens egna ansvar för sitt eget liv och sina egna beslut är heligt för mig som Moderat, den som behöver samhällets stöd skall också få detta. Politiken ska bereda väg och undanröja hinder för medborgarna att ta detta ansvar. Jag anser att skattemedel i alla lägen ska förvaltas med stor försiktighet och tacksamhet så att varje krona används till det nödvändiga och inte slösas bort på oväsentligheter. En god ordning i ekonomin borgar för en välfärd med kvalitet, moderaterna är det parti som bäst kan stå som garant för detta. Jag företräder mitt parti och dess väljare i Kommunstyrelsen, Kommunfullmäktige, Socialnämnden och Socialutskottet.

E-post: peter.freij@tyreso.se

Uppdrag

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
– Kommunledningsutskottet
– Hållbarhetsutskottet
Äldre-och omsorgsnämnden