Joakim Norström

Jag är civilekonom och kemiingenjör med lång bakgrund inom bank och försäkring samt näringslivet. Jag brinner för nationalekonomi, företagande, trygghet i samhället och att kollektivtrafiken fungerar. Att vård och omsorg inklusive utbildningsväsendet fungerar är viktigt, både för våra unga, gamla och behövande. Arbete och företagande ska vara motorn i Svenskt Näringsliv. Vi ska inte glömma bort att vår välfärd är kopplade till att våra stora internationella bolag, utan bolag som Ericsson med flera så hade vi haft en helt annan standard i Sverige.

Sagt om: Joakim är en erfaren ledare och certifierad ledarskapstränare på fritiden är han scoutledare i Tyresö på Trollbäckens scoutkår.

Uppdrag

Beredningen för medborgardialog och integration