Jeanette Hellmark

Varför är du moderat?
Jag tror på människans egna förmåga att ta hand om sig själv. Skulle man hamna i en situation där man inte kan ta hand om sig själv då ska Sverige ha ett skyddsnät för dem som behöver det allra mest. Det är grundbultar i vårt samhälle, bultar som inte får utnyttjas på fel sätt. För mig är frihet och valfrihet det allra viktigaste, vilket Moderaterna står för.
Jag vill bidra och förbättra för Tyresöborna. Jag är inte den typen av politiker som bara fyller ut en plats. Jag ställer obekväma frågor och startar förbättringsarbeten, vilket är enligt mig precis det man borde göra när man är politiskt aktiv. Att även ha ett granskande öga i alla lägen är en tillgång.

Vilka är dina hjärtefrågor?
Barn- och utbildning, företagarfrågor samt fastighet- och samhällsbyggnadsfrågor.

Vad är det bästa med Tyresö?
Havet, skolorna och ett aktivt föreningsliv!

Uppdrag

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
– Stadsbyggnadsutskottet
Barn & utbildningsnämnden