Jan-Åke Svensson

Säljare

Uppdrag

Äldre-och omsorgsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden