Hampus Degramo

Koordinator

Uppdrag

Kommunfullmäktige
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Kultur- & fritidsnämnden