Dick Bengtson

Företagare

Jag söker väljarnas fortsatta mandat för att fortsätta utveckla Tyresö på ett klimatsmart och ekonomiskt ansvarsfullt sätt. Tyresö ska vara ett attraktivt val för den som söker ett boende nära naturen med ett brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter. Under mandatperioden vill jag särskilt arbeta för: – En satsning för att öka folkhälsan i kommunen – Att utveckla Albyområdet till en mötesplats för alla åldrar året runt – Bättre tvärförbindelser med buss både inom Tyresö och till våra grannkommuner – En fortsatt satsning på barn och ungdom med funktionsnedsättning – Skapa fler spontanidrottsplatser i våra bostadsområden – En satsning på ridsporten – Ett mer aktivt stöd till det småskaliga näringslivet – Ett välskött och ekonomisk stabilt Tyresö Bostäder Dessutom vill jag fortsätta stödet till barn- och ungdomsidrotten genom en bibehållen nolltaxa för dessa grupper. Jag kommer aktivt motarbeta alla förslag till en tunnelbana till Tyresö.

Uppdrag

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Socialnämnden