Anna-Lena Bohm

Egenföretagare inom Service sektorn

Under åren 2012-2019 var Anna-Lena Vice Ordf i Svenskt Näringsliv samt Orförande för SME, (Small and Medium sized Enterprises), kommittén. Hon var även Vice Ordf i Business Europes Entrepreneurship and SME Committee unde åren 2015-2017 för att sedan övergå till Ordförande för kommittén under juli 2017- juni 2021

Facebooksida

Uppdrag