Föreningsstyrelsen

Peter Freij

Ordförande


E-post: peter.freij@tyreso.se


Mikael Onegård

Vice ordförande och sekreterare


E-post: mikael.onegard@tyreso.se


Nicole Nyström

Ledamot (MUF)Anki Svensson

Ledamot


E-post: anki.svensson@tyreso.se


Erkki Vesa

Ledamot


E-post: erkki.vesa@tyreso.se


Sonja Gustafsson

Ledamot och medlemsansvarig


E-post: sonja.gustafsson@tyreso.se


Hampus Degramo

Ledamot och kampanjansvarig


E-post: hampus.degramo@tyreso.se


Attila Fabian

Ledamot och utbildningsansvarig


E-post: attila.fabian@tyreso.se


Birgitta Verlestam

Ledamot och kassör


E-post: birgitta@tyresom.se


Carina Freij

Adjungerad (klubbmästare)Fredrik Bergquist

Adjungerad


E-post: fredrik.bergquist@tyreso.se


Filer