Moderaterna i Tyresö

Moderaterna i Tyresö är ett öppet parti där alla som vill vara med och utveckla Tyresö är välkomna som medlemmar och kan finna sin plattform för politiskt engagemang. Vi driver en ansvarsfull politik där hög kvalitet i kommunens verksamheter prioriteras liksom att ge alla oss Tyresöbor mest möjliga valuta för våra gemensamma skattepengar. Ordning och reda i ekonomin, stor valfrihet, mångfald och god livskvalitet är resultatet av Moderaternas och Alliansens politik.


Moderaterna i Tyresö är organiserade i en förening för hela kommunen med runt 250 medlemmar. Vi har även en förening i Moderata Ungdomsförbundet med ett drygt 100-tal medlemmar. Den moderata föreningens främsta uppgift är att vara den direkta länken till kommuninvånarna. Det är föreningen som ansvarar för vår utåtriktade kampanjverksamhet, information till Tyresöborna samt för utbildning och aktiviteter för våra medlemmar och förtroendevalda.


För oss handlar mötet med Tyresöborna, väljarna, inte om att jaga röster vart fjärde år utan om att skapa en kontinuerlig dialog. Under hela mandatperioderna finns moderata företrädare ute i Tyresö. Vi knackar på hemma hos Tyresöbor i olika delar av kommunen ett antal veckor varje år. Det finns goda möjligheter att möta moderata medlemmar på kampanj i Tyresö. Vi ger även ut lokaltidningen ”Vi i Tyresö” som webbtidning på adressen www.viityreso.se


Medlemmar i Moderaterna erbjuds kontinuerlig utbildning inom olika områden. Vi arrangerar med jämna mellanrum föreningsmöten som talarpubar eller studiebesök.Vår politiska ledning

Politiken i Moderaterna utvecklas lokalt av vår kommunfullmäktigegrupp. Gruppen träffas en gång i månaden och alla medlemmar är välkomna att delta i diskussionerna, men rösträtt har ledamöterna och ersättarna i Kommunfullmäktige (21 personer).


Vår högsta politiska företrädare är kommunstyrelsens 2e vice ordförande, kommunalrådet Anki Svensson.


I kommunstyrelsen representeras Moderaterna av 4 ledamöter och 4 ersättare.