Moderaterna - största parti i Tyresö

Moderaterna tillsammans med Folkpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet – Alliansen - bildar den majoritet som styr Tyresö kommun. Tillsammans har vi styrt Tyresö sedan 1998. Moderaterna har i många år varit det ledande borgerliga partiet och det största partiet i Tyresö. Valet 2010 innebar en framgång för Moderaterna. Med nästan 1200 nya väljare nåddes rekordnoteringen 41,1 %. Valet 2014 innebar ett något sämre resultat med 35 % av rösterna i Tyresö – dock röstade över 10 000 Tyresöbor på Moderaterna. Det är det tredje bästa resultatet någonsin Tyresö och den 13:e bästa för Moderaterna i hela Sverige, samt 7:e bästa i Stockholms län. Vi visade återigen att Tyresö är en av landets starkaste Moderatkommuner.


Moderaterna i Tyresö är ett öppet parti där alla som vill vara med och utveckla Tyresö är välkomna som medlemmar och kan finna sin plattform för politiskt engagemang. Vi driver en ansvarsfull politik där hög kvalitet i kommunens verksamheter prioriteras liksom att ge alla oss Tyresöbor mest möjliga valuta för våra gemensamma skattepengar. Ordning och reda i ekonomin, stor valfrihet, mångfald och god livskvalitet är resultatet av Moderaternas och Alliansens politik.


Moderaterna i Tyresö är organiserade i en förening för hela kommunen med runt 250 medlemmar. Vi har även en förening i Moderata Ungdomsförbundet med ett drygt 50-tal medlemmar. Den moderata föreningens främsta uppgift är att vara den direkta länken till kommuninvånarna. Det är föreningen som ansvarar för vår utåtriktade kampanjverksamhet, information till Tyresöborna samt för utbildning och aktiviteter för våra medlemmar och förtroendevalda.


För oss handlar mötet med Tyresöborna, väljarna, inte om att jaga röster vart fjärde år utan om att skapa en kontinuerlig dialog. Under hela mandatperioderna finns moderata företrädare ute i Tyresö. Vi knackar på hemma hos Tyresöbor i olika delar av kommunen ett antal veckor varje år. Det finns goda möjligheter att möta moderata medlemmar på kampanj i Tyresö. Vi ger även ut lokaltidningen ”Vi i Tyresö” som webbtidning på adressen www.viityreso.se


Medlemmar i Moderaterna erbjuds kontinuerlig utbildning inom olika områden. Vi arrangerar med jämna mellanrum föreningsmöten som talarpubar eller studiebesök.Vår politiska ledning

Politiken i Moderaterna utvecklas lokalt av vår kommunfullmäktigegrupp. Gruppen träffas en gång i månaden och alla medlemmar är välkomna att delta i diskussionerna, men rösträtt har ledamöterna och ersättarna i Kommunfullmäktige (27 personer). Gruppledare för Moderaterna är Dick Bengtson, vice gruppledare är Andreas Jonsson.


Vår högsta politiska företrädare är kommunstyrelsens ordförande, kommunalrådet Fredrik Saweståhl. Kommunalråd med ansvar för skola och barnomsorg är Anki Svensson. Kommunalråd med ansvar för sociala frågor är Andreas Jonsson, Dick Bengtson är ordförande i Kultur- och Fritidsnämnden, Matilda Lundh är ordförande i Byggnadsnämnden och Peter Odelvall är vice ordförande i Gymnasie- och Arbetsmarknadsnämnden. Mats Fält är ordförande i kommunfullmäktige samt vice ordförande i Beredningen för mångfald och medborgarinflytande.


I kommunstyrelsen representeras Moderaterna av 4 ledamöter och 3 ersättare, dessa är Fredrik Saweståhl, Anki Svensson, Andreas Jonsson, Dick Bengtson, Lotta Stjernfeldt, Peter Odelvall och Annika Henningsson. Kommunledningen assisteras av våra politiska sekreterare Robert Skölin på heltid, och Mikael Onegård på deltid.


Fredrik Saweståhl är invald för Moderaterna som ledamot i landstingsfullmäktige i Stockholms län och Dick Bengtson är ersättare i landstingsfullmäktige.