Nyhetsbrev juni

Vänner!
Nu är äntligen sommaren och värmen här, det känns otroligt bra efter en lång tid där inget har varit som vanligt. Det politiska arbetet har dock fortsatt även om det har varit under lite annorlunda former, det är otroligt viktigt att vi har hittat sätt för att upprätthålla demokratin.

Moderaterna vill halvera byggtakten i Tyresö – kommunen har växtvärk!
Tyresö är en liten skärgårdskommun med en mycket begränsad yta att bygga på, 43 procent av ytan är naturskyddad. En stor del av Tyresös attraktionskraft ligger just i våra blå och gröna värden, det får vi inte äventyra. I vissa delar kan vi satsa på tillväxt och bostadsbyggande, i andra vill vi värna den gröna småskaligheten, gå väldigt varsamt fram eller inte bygga alls. Att hålla byggtakten på en rimlig nivå är viktigt för att klara våra högt satta miljö- och hållbarhetsmål samt hålla nere investeringstakten för att inte skjuta över låneskulden på kommande generationer. Att växa som kommun handlar om så mycket mer än att bara bygga bostäder. Service i form av förskolor, skolor och äldreomsorg ska utvecklas i samma takt och med fortsatt hög kvalitet. Även framkomligheten och trafiksystemet måste hänga med i utvecklingen och här finns det brister redan idag som behöver åtgärdas. Vi har därför lämnat in en motion till fullmäktige där vi bland annat föreslår att halvera byggtakten.

Tyresö ska vara en attraktiv skärgårdskommun – båtklubbarna är en viktig del.  
Tyresö är en fantastisk skärgårdskommun, stora delar av kommunen är omringad av vatten. Vi vet också att det finns ett starkt intresse för båtlivet i Tyresö, något vi vill främja och underlätta för. Tillsammans med båtklubbarna och båtintresserade i kommunen vill vi stärka kommunens identitet som en attraktiv skärgårdskommun. Underföregående mandatperiod fattade dåvarande kommunstyrelse ett beslut om förändrade arrendeavgifter för våra ideella båtklubbar. Nu har det gått tre år sedan beslutet fattades och vi har förstått att det fått konsekvenser som inte främjar vår vision. Om det visar sig att vi fattat beslut som riskerar att motverka vår vision måste vi göra om och göra rätt. Vi har därför lämnat in en motion till fullmäktige och föreslå en ny översyn av villkor och arrendeavgifter för våra ideella båtklubbar. Vi har även varit drivande i frågan att båtklubbarna inte ska betala gatukostnader där marken arrenderas från kommunen.  

Nya lokaler för våra välfärdsverksamheter – äntligen börjar vi se resultat!
Ibland tar politiska beslut lång tid att genomföra. Redan under förra mandatperioden klubbades flera viktiga projektet igenom av Moderaterna, äntligen ser vi nu resultatet. Två nya LSS boenden varav ett helt nyligen invigdes. Personer med funktionsnedsättning ska få hjälp att leva som andra i Tyresö! Nu startar även bygget av förskolan vid Akvarievägen, en förskola som byggs för att möjliggöra små barngrupper med höga krav på en god arbetsmiljö för både barn och personal. Detta är den första ”konceptförskola” som blir verklighet i Tyresö och förhoppningsvis kommer det fler.  

Att kunna känna sig trygg – en frihetsfråga!
När du är i ditt hem eller på väg till jobbet ska du aldrig behöva känna dig orolig över din trygghet. Tyvärr kan vi se att tryggheten minskar i Tyresö. I den senaste undersökningen som Fokus genomförde så rankas Tyresö på plats 174 av 290 kommuner när det gäller tryggheten, det är långt ifrån godkänt och mer måste göras. En åtgärd är fler trygghetskameror. Forskning visar att kameraövervakning har effekt, dels som förebyggande åtgärd men också för polisen att samla bevisning och klara upp fler brott. Polisens utredningsresultat, det vill säga ärenden redovisade till åklagare, har sjunkit under flera år. Den utvecklingen måste vända! Moderaterna har vid flertal tillfällen krävt att vi måste sätt upp övervakningskameror i ett snabbare tempo och på fler platser även ökande ronderingar av kommunens vaktbolag samt ordningsvakter.

Njut av sommaren – men fortsätt hålla ut och hålla i!
Vi kan alla behöva lite ledighet, även om det inte blir som det brukar vara. Det finns mycket att göra och uppleva i vår närmiljö – Tyresö är en fantastisk kommun. Ha nu en riktigt fin sommar allesammans och ett balanserat midsommarfirande!

Anki Svensson (M)
oppositionsråd.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Skriv ut