NYHETER

Nomineringsstämman för Tyresö Kommun - nytt datum 7/12

Läs mer

Underskott i socialnämnden större än prognostiserat

Läget i Tyresö kommuns socialnämnd är allvarligt. Prognosen för året pekar mot ett underskott på drygt 33 miljoner kronor, vilket är betydligt mer än tidigare bedömningar. Nu tas krafttag för att komma till rätta med situationen.

Läs mer

Tyresö nominerar Ulf Kristersson

Efter samråd med aktiva medlemmar har styrelsen för Moderaterna i Tyresö beslutat att nominera Ulf Kristersson till ny partiordförande.

Läs mer

Ett stabilt Tyresö

Ansvar för ekonomi och välfärd, förbättrad integration och insatser för ökad trygghet. Alliansen presenterar här kommunplan och budget för 2018. Satsningar görs på totalt 95 miljoner kronor i kommunens nämnder, varav 44 miljoner är satsningar på socialnämnden och 24 miljoner är på barn- och utbildningsnämnden.

Läs mer

Gamla äldreboenden ersätts med nya

Utbyggnaden av nya vård- och omsorgsboenden i Tyresö sker i en sådan takt att kommunen nu planerar att ersätta de äldsta byggnaderna. När detta är klart kommer alla vård- och omsorgsboenden för äldre att vara öppnade på 2000-talet.

Läs mer

Långsammare utveckling i Trollbäcken – villastaden bevaras

Före sommaren antogs Tyresö kommuns nya översiktsplan. Översiktsplanen beskriver hur Tyresö kan utvecklas de kommande 15 åren och ligger i linje med den stadsbyggnadspolitik som Moderaterna och Alliansen står bakom. Den innebär en långsam och balanserad utveckling i Trollbäcken med fokus på att slå vakt om den gröna lummiga villastaden.

Läs mer

För ett fortsatt tryggt Tyresö

Tyresö är i grunden en trygg och säker kommun med jämförelsevis låg brottslighet. Under det senaste året har dock ett antal incidenter ägt rum som vi ser mycket allvarligt på. Det gör att vi nu stärker och ökar tempot i trygghetsarbetet.

Läs mer

Alliansen vill utveckla Vissvass till centrum för båtliv

Alliansen tar initiativ som ska främja båtlivet i Tyresö, samtidigt som orörda strandlinjer och vattenmiljön värnas och skyddas.

Läs mer

Tyresö flaggar på Veterandagen redan i år

Tyresö kommun välkomnar att riksdagen beslutat göra Veterandagen den 29 maj till allmän flaggdag. De nya bestämmelserna träder i kraft först nästa år, men Tyresö kommun avser flagga redan i år för att hedra och visa tacksamhet till dem som riskerar sina liv för fred och frihet.

Läs mer

Tyresö växer med stort hållbarhetsfokus

Svar på insändaren ”Undrar hur Tyresö ser ut om 20 år?” i Mitt i Tyresö.

Läs mer

Vi kräver polisstationen tillbaka

För att polisen ska kunna säkerställa tryggheten i Tyresö och på ett fullgott sätt vara nåbar och tillgänglig för Tyresöbornas tjänst fler timmar på dygnet krävs en närpolisstation och ökad närvaro. Vi kräver nu närpolisstationen tillbaka och fler synliga poliser i Tyresö.

Läs mer

Ett oseriöst angrepp från S

Alliansen svarar på insändaren "Jag blir ledsen av ert resonemang" i Mitt i Tyresö (7 februari).

Läs mer

Vi står för sans och balans i utvecklingen av Trollbäcken

Alliansen svarar på insändaren "Hela karaktären står nu på spel" i Mitt i Tyresö (24 januari).

Läs mer

Peter Freij ny ordförande i Moderaterna Tyresö

I Fredags (3/2) var det dags för årsmöte med Moderaterna i Tyresö. Det var fullsatt i lokalen som sig bör då Tyresös största parti samlades för möte. Det blev en trevlig kväll med god mat, gästtalare och bland annat val av ny ordförande då Peter Freij efterträdde Anki Svensson som lett föreningen i sju år.

Läs mer

Tryggare att ta sig fram till fots eller med cykel

För att den som går eller cyklar i Tyresö ska få en bättre upplevelse och känna ökad trygghet och säkerhet tar Alliansen initiativ till en trygghetsinventering.

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2017

Här laddar du ner årsmöteshandlingarna i digital form.

Läs mer

Valberedningens förslag till ny styrelse 2017

En enig valberedningen föreslår Peter Freij till ny ordförande för Moderaterna i Tyresö.

Läs mer

Förbättrad framkomlighet längs Gudöbroleden

Alliansen vill att Tyresö kommun tillsammans med Trafikverket förbättrar sträckan som ägs och förvaltas av Trafikverket. Trafiken på och längs Gudöbroleden har ökat år för år utan att några åtgärder vidtagits. Det har lett till försämrad framkomlighet och ökad olycksrisk.

Läs mer

Fler infartsparkeringar för ökad framkomlighet och minskad miljöpåverkan

För en väl fungerande trafikapparat med god framkomlighet, trafiksäkerhet och minskad miljöpåverkan vill Alliansen se över hur fler infartsparkeringar skulle kunna tillgängliggöras i Tyresö med omgivning. Detta är extra viktigt då kommunen växer och trafiken tätnar.

Läs mer

Ny lösning i trafikerad korsning

Tyresö växer med nya bostäder och invånare. Det innebär utmaningar också för infrastrukturen och trafikapparaten. Korsningen Bollmoravägen/Njupkärrsvägen/Granitvägen är redan i dag trafikintensiv och med den planerade bebyggelsen i området behövs en ny hållbar lösning. Detta tar nu Alliansen initiativ till.

Läs mer

Sida 4 av 8 sidor ‹ First  < 2 3 4 5 6 >  Last ›