NYHETER

Tyresö flaggar på Veterandagen redan i år

Tyresö kommun välkomnar att riksdagen beslutat göra Veterandagen den 29 maj till allmän flaggdag. De nya bestämmelserna träder i kraft först nästa år, men Tyresö kommun avser flagga redan i år för att hedra och visa tacksamhet till dem som riskerar sina liv för fred och frihet.

Läs mer

Tyresö växer med stort hållbarhetsfokus

Svar på insändaren ”Undrar hur Tyresö ser ut om 20 år?” i Mitt i Tyresö.

Läs mer

Vi kräver polisstationen tillbaka

För att polisen ska kunna säkerställa tryggheten i Tyresö och på ett fullgott sätt vara nåbar och tillgänglig för Tyresöbornas tjänst fler timmar på dygnet krävs en närpolisstation och ökad närvaro. Vi kräver nu närpolisstationen tillbaka och fler synliga poliser i Tyresö.

Läs mer

Ett oseriöst angrepp från S

Alliansen svarar på insändaren "Jag blir ledsen av ert resonemang" i Mitt i Tyresö (7 februari).

Läs mer

Vi står för sans och balans i utvecklingen av Trollbäcken

Alliansen svarar på insändaren "Hela karaktären står nu på spel" i Mitt i Tyresö (24 januari).

Läs mer

Peter Freij ny ordförande i Moderaterna Tyresö

I Fredags (3/2) var det dags för årsmöte med Moderaterna i Tyresö. Det var fullsatt i lokalen som sig bör då Tyresös största parti samlades för möte. Det blev en trevlig kväll med god mat, gästtalare och bland annat val av ny ordförande då Peter Freij efterträdde Anki Svensson som lett föreningen i sju år.

Läs mer

Tryggare att ta sig fram till fots eller med cykel

För att den som går eller cyklar i Tyresö ska få en bättre upplevelse och känna ökad trygghet och säkerhet tar Alliansen initiativ till en trygghetsinventering.

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2017

Här laddar du ner årsmöteshandlingarna i digital form.

Läs mer

Valberedningens förslag till ny styrelse 2017

En enig valberedningen föreslår Peter Freij till ny ordförande för Moderaterna i Tyresö.

Läs mer

Förbättrad framkomlighet längs Gudöbroleden

Alliansen vill att Tyresö kommun tillsammans med Trafikverket förbättrar sträckan som ägs och förvaltas av Trafikverket. Trafiken på och längs Gudöbroleden har ökat år för år utan att några åtgärder vidtagits. Det har lett till försämrad framkomlighet och ökad olycksrisk.

Läs mer

Fler infartsparkeringar för ökad framkomlighet och minskad miljöpåverkan

För en väl fungerande trafikapparat med god framkomlighet, trafiksäkerhet och minskad miljöpåverkan vill Alliansen se över hur fler infartsparkeringar skulle kunna tillgängliggöras i Tyresö med omgivning. Detta är extra viktigt då kommunen växer och trafiken tätnar.

Läs mer

Ny lösning i trafikerad korsning

Tyresö växer med nya bostäder och invånare. Det innebär utmaningar också för infrastrukturen och trafikapparaten. Korsningen Bollmoravägen/Njupkärrsvägen/Granitvägen är redan i dag trafikintensiv och med den planerade bebyggelsen i området behövs en ny hållbar lösning. Detta tar nu Alliansen initiativ till.

Läs mer

Utökad kapacitet av vårdcentral, förskola och bibliotek i Trollbäckens Centrum

Alliansen vill att Tyresö kommun i samarbete med Tyresö Bostäder undersöker möjligheten att bygga ut det s.k. Landstingshuset i Trollbäcken. Det skulle kunna ge vårdcentralen och biblioteket ökad kapacitet, men också leda till att kommundelen får fler förskoleplatser.

Läs mer

Tyresö klarar inte ta mot de nyanlända som anvisats till kommunen 2016

Det har uppmärksammats i media över landet att Tyresö tillsammans med bland annat Stockholm, Gällivare och Lund är bland de kommuner som tagit mot lägst andel av de nyanlända som anvisats till kommunerna enligt den nya anvisningslagen. Tyresö har 2016 tagit mot 47 personer av de 170 som anvisats vilket motsvarar drygt 25 %.

Läs mer

Tyresö behåller topposition bland landets skolkommuner

Tyresö behåller positionen som en av de 50 främsta skolkommunerna i Sverige. Det står klart efter att Sveriges kommuner och landsting (SKL) presenterat årets upplaga av Öppna Jämförelser.

Läs mer

Det finns massor att göra för unga

Dick Bengtson, ordförande i kultur- och fritidsnämnden, svarar tillsammans med andra alliansföreträdare på insändaren "Ge våra unga en meningsfull fritid" i tidningen Mitt i.

Läs mer

Sverigedemokraternas enda idé – moduler, massor av moduler

Sverigedemokraterna vill ställa upp en massa moduler runt om i kommunen för att klara åtagandet från Migrationsverket. Det tycker inte vi är en bra idé av flera anledningar, inte minst av integrationsskäl.

Läs mer

Vill SD att nyanlända ska kunna integreras?

Tyresö kommun har precis som alla landets kommuner ålagts att ta emot nyanlända som fått uppehållstillstånd. Tillsammans med Alliansen och partier i oppositionen har Moderaterna lagt fram en ansvarsfull boendeplan för dessa. Enbart en mindre del utgörs av modulhus, vilket så långt som möjligt undvikits då det inte främjar en god integration. Därför blev vi väldigt överraskade när Sverigedemokraterna på kommunfullmäktige (20/10) lade ett förslag som bara utgjordes av en massa modulhus. Detta väcker en mycket viktig fråga. Vill SD att de som kommer till vårt land ska integreras?

Läs mer

Fredrik Saweståhl ska vara med och förnya Moderaternas politik

Under torsdagen presenterade Moderaternas partiledare Anna Kinberg Batra på en presskonferens fem nya reformgrupper som ska utveckla Moderaternas politik inför valet 2018. De grupperna är ”Ansvar för ekonomin med minskade bidragskostnader”, ”En trygg gemensam välfärd med nolltolerans mot dåliga skolor”, ”Arbete och ansträngning ska alltid löna sig”, ”Tillväxt i hela Sverige” och ”Trygghet att lita på”.

Läs mer

Vi kräver att Migrationsverket tar sitt ansvar såsom vi tar vårt

Migrationsverket är skyldig Tyresö kommun tiotals miljoner kronor för mottagandet av ensamkommande flyktingbarn och andra asylsökande. Betalningen släpar efter och skulden växer. Det är en ohållbar situation som riskerar att få stora konsekvenser för kommunens ekonomi och till sist förmåga att leverera en bra och fungerande välfärd.

Läs mer

Sida 4 av 8 sidor ‹ First  < 2 3 4 5 6 >  Last ›