NYHETER

Kallelse till årsmöte för Moderaterna i Tyresö 2018

Alla medlemmar har i veckan fått denna kallelse i pappersform till sina brevlådor.

Läs mer

Veckans moderat: Chris Helin

Under våren kommer vi att låta er stifta lite närmare bekantskap med namnen på den moderata valsedeln till kommunfullmäktige. Kanske ger det inspiration till vem du ska kryssa? Först ut är Chris Helin.

Läs mer

Valberedningens förslag 2018

Valberedningens förslag till ny styrelse för Moderaterna i Tyresö.

Läs mer

Fler mötesplatser och aktiviteter ska skapas för seniorer

I Tyresö finns ett rikt föreningsliv för seniorer. Men mycket kan bli mer och Alliansen ser nu över hur fler aktiviteter skulle kunna skapas. Detta för att motverka ensamhet och bidra till en mer aktiv fritid och socialt liv längre upp i åren.

Läs mer

Tyresös äldreomsorg blir modernast i Sverige

Moderaterna och Alliansen bygger ut och stärker kvaliteten i äldreomsorgen. Om detta skriver Fredrik Saweståhl och Dick Bengtson i Mitt i Tyresö.

Läs mer

Svar på insändare: “Misströsta inte”

Dick Bengtson svarar åk 6 på Bergfotens skola på deras önskan att få en konstgräsplan.

Läs mer

Valberedningen informerar

Tyresömoderaternas valberedning har påbörjat sitt arbete inför föreningens årsmöte. Vill du komma i kontakt med valberedningen så gäller kontaktuppgifterna nedan.

Läs mer

Initiativ för att begränsa användning av fyrverkerier

Fyrverkerier kan vara vackra och praktfulla, men de kan också vara obehagliga, skrämmande och rena miljöboven. Alliansen tar nu initiativ till en översyn som syftar till att begränsa användningen av pyroteknik i Tyresö.

Läs mer

Rekordmånga vill leda Tyresö med Moderaterna

På ett välbesökt medlemsmöte fastställdes i förra veckan Tyresömoderaternas lista i valet till kommunfullmäktige nästa år. Listan består av hela 55 kandidater, fler än någonsin tidigare. Överst står kommunalrådet Fredrik Saweståhl.

Läs mer

Tyresömoderater toppkandidater till riksdag och landsting

Moderaterna i Tyresö har flera toppkandidater och namn som står på valbar plats i valet till riksdag och landsting nästa år. Bland annat är Tomas Tobé fyra på riksdagslistan för Stockholms län och Fredrik Saweståhl är andranamn på landstingslistan.

Läs mer

Nomineringskommitténs förslag till moderat valsedel för kommunvalet i Tyresö

Nomineringskommitténs förslag till moderat valsedlar för kommunvalet i Tyresö.

Läs mer

Stoppa streetracen i Skrubba nu!

Tyresö kommun kräver att Polisen och Stockholms Stad omedelbart vidtar nödvändiga åtgärder för att få stopp på den illegala streetracing-verksamheten som bedrivs i Skrubba-området.

Läs mer

Nomineringsstämman för Tyresö Kommun - nytt datum 7/12

Läs mer

Underskott i socialnämnden större än prognostiserat

Läget i Tyresö kommuns socialnämnd är allvarligt. Prognosen för året pekar mot ett underskott på drygt 33 miljoner kronor, vilket är betydligt mer än tidigare bedömningar. Nu tas krafttag för att komma till rätta med situationen.

Läs mer

Tyresö nominerar Ulf Kristersson

Efter samråd med aktiva medlemmar har styrelsen för Moderaterna i Tyresö beslutat att nominera Ulf Kristersson till ny partiordförande.

Läs mer

Ett stabilt Tyresö

Ansvar för ekonomi och välfärd, förbättrad integration och insatser för ökad trygghet. Alliansen presenterar här kommunplan och budget för 2018. Satsningar görs på totalt 95 miljoner kronor i kommunens nämnder, varav 44 miljoner är satsningar på socialnämnden och 24 miljoner är på barn- och utbildningsnämnden.

Läs mer

Gamla äldreboenden ersätts med nya

Utbyggnaden av nya vård- och omsorgsboenden i Tyresö sker i en sådan takt att kommunen nu planerar att ersätta de äldsta byggnaderna. När detta är klart kommer alla vård- och omsorgsboenden för äldre att vara öppnade på 2000-talet.

Läs mer

Långsammare utveckling i Trollbäcken – villastaden bevaras

Före sommaren antogs Tyresö kommuns nya översiktsplan. Översiktsplanen beskriver hur Tyresö kan utvecklas de kommande 15 åren och ligger i linje med den stadsbyggnadspolitik som Moderaterna och Alliansen står bakom. Den innebär en långsam och balanserad utveckling i Trollbäcken med fokus på att slå vakt om den gröna lummiga villastaden.

Läs mer

För ett fortsatt tryggt Tyresö

Tyresö är i grunden en trygg och säker kommun med jämförelsevis låg brottslighet. Under det senaste året har dock ett antal incidenter ägt rum som vi ser mycket allvarligt på. Det gör att vi nu stärker och ökar tempot i trygghetsarbetet.

Läs mer

Alliansen vill utveckla Vissvass till centrum för båtliv

Alliansen tar initiativ som ska främja båtlivet i Tyresö, samtidigt som orörda strandlinjer och vattenmiljön värnas och skyddas.

Läs mer

Sida 3 av 8 sidor  < 1 2 3 4 5 >  Last ›