NYHETER

Information från valberedningen

Till medlemmar i Moderaterna i Tyresö: Valberedning är nu aktiv inför kommande årsmöte fredagen den 7 februari 2020.

Läs mer

Billiga hyresrätter av äldreboendet Björkbacken

Moderaterna vill:
• Göra om Björkbackens små lägenheter till billiga hyresrätter för våra ungdomar och seniorer.
• Erbjuda ett nytt modernt äldreboende med en vacker vinterträdgård, hälsocenter och träffpunkt ett stenkast från centrum vid vårdcentralen, det är våra äldre värda.
• Behålla personalen och driva det nya boendet i kommunal regi.
• Inte evakuera de som idag bor på Björkbacken till en annan kommundel.
• Med vår lösning flytta endast de äldre en gång vilket är bättre för boende, personal och anhöriga. Framförallt viktigt för äldre med demensdiagnos!
• Moderna lösningar som bidrar till en bättre arbetsmiljö för personalen och boendes integritet när det kommer till att sköta den personliga hygienen.
• Prioritera att kvalitén mäts ofta och på rätt sätt oavsett driftsform.

Läs mer

Lyssna på Trollbäckenborna – gör om planprogrammet

• Bygg småskaligt i centrala delar max 4 våningar
• Förbättra framkomligheten på Gudöbroleden
• Värna företagen i området – tillgängliga parkeringsplatser för handel
• Värna om och förtäta inte i villaområdena – grannfastigheter mot villatomter ska endast få bebyggas med stadsradhus

Läs mer

Intervju med oppositionsråd Anki Svensson

Tyresöradion intervjuar Anki Svensson om hennes roll som oppositionsråd. Anki berättar om vilka frågor Moderaterna driver och aktuella frågor i Tyresöpolitiken.

Läs mer

Intresserad att bli nämndeman?

Just nu söker vi nämndemän till förvaltningsrätt, kammarrätt och hovrätt. Medlemmar har fram till den 30/6 på sig att anmäla sitt intresse att sitta som nämndeman i Förvaltningsrätt, Kammarrätt och Hovrätt. Anmälan görs via intranätet moderaterna.info och instruktioner på vad som behöver fyllas i finns som bilaga.

Läs mer

Krafttag för en god och uthållig ekonomi

Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna ser allvarsamt på Tyresö kommuns ekonomiska läge och har mot den bakgrunden lagt en mycket stram budget för 2020. Budgeten innehåller rejäla besparingar på i första hand central administration och lokalanvändning men också annat fördyrande som inhyrda konsulter och en svällande politisk verksamhet. Det skapar utrymme för att successivt göra kommunens ekonomi uthållig men även till att göra satsningar i kärnverksamheten, öka tempot i trygghetsarbetet samt till att sänka skatten motsvarande 45 öre, en återställning efter den oansvariga höjning det nya styret drev igenom vid årsskiftet.

Läs mer

S-ledda styret i Tyresö vill kunna ge förstahandskontrakt till nyanlända

Bostadssituationen i Stockholmsområdet och Sverige är ansträngd. Med långa bostadsköer och dyra bostadsrätter är steget in på bostadsmarknaden långt för vissa grupper. Vid årsskiftet stod cirka 30.000 personer i Tyresö Bostäders kö och i Stockholms stads bostadskö var samma siffra 635.000. Snittkötiden för att få ett hyreskontrakt i första hand är i dag som minst 8-10 år. En kötid som blir allt längre för varje år.

Läs mer

Peter Freij (M): Dags att bekänna färg, Thorén!

Peter Freij fortsätter kräva Tony Thorén (L) och det nya minoritetsstyret på svar om det planerade äldreboendet Forellen ska bli av eller inte.

Läs mer

Miljardsmäll mot Tyresö och Stockholmsregionen i nytt förslag till utjämningssystem

I höstas presenterade regeringens utredare ett förslag till förändrat utjämningssystem. Ett förslag som skulle innebära ett hårt slag mot alla oss som bor i Stockholmsområdet. För Region Stockholm handlar det om ytterligare 1,6 miljarder kronor i kostnadsutjämning medan Tyresö kommun går miste om 22 miljoner kronor. För en vanlig familj motsvarar det flera tusen kronor årligen. Regeringen har nu valt att gå vidare med förslaget, något vi moderater skarpt motsätter oss.

Läs mer

Mats Fält tar ställning för Israel efter kulturarbetarnas upprop – och så gör vi också

Tyresömoderaternas Mats Fält, bland annat ledamot i kommunfullmäktige och ersättare i kommunstyrelsen samt tidigare kommunalråd, skriver i egenskap av sitt engagemang i Vänskapsförbundet Sverige-Israel en replik i Aftonbladet tillsammans med Stefan Dozzi till dem kulturarbetare som vill att Sverige bojkottar schlagerfesten i Tel Aviv under rubriken: "Er avsky mot Israel ska inte stoppa Eurovision”. Tyresömoderaterna stöder Mats fullt ut i detta. För oss är det självklart att stå upp för Mellanösterns enda demokrati, dess rätt till fred, frihet och säkerhet. Därför publicerar även vi texten.

Läs mer

Motion för fler små företag i kommunens upphandlingar

Motion angående att underlätta för små företag att delta i kommunens upphandlingar anmäld på kommunfullmäktigesammanträdet 24 januari 2019 av Anki Svensson och Peter Freij.

Läs mer

Motion angående mer entreprenörskap i skolan

Motion angående mer entreprenörskap i skolan för utvecklad studie- och yrkesvägledning anmäld på kommunfullmäktigesammanträdet 24 januari 2019 av Anna Eriksson och Anki Svensson.

Läs mer

Moderaterna säger nej till höjda politikerarvoden

Moderaterna säger nej till höjda politikerarvoden för 2019.

Läs mer

MUF valde ny styrelse på årsmöte 2019

Lördagen den 23 februari höll Moderata Ungdomsförbundet i Tyresö årsmöte. Ett 20-tal medlemmar var på plats, såväl från den egna föreningen som Haninge, Huddinge och Stockholm. Vid årsmötet omvaldes Anton Gimle-Hjelte för föreningen.

Läs mer

Årsmöteshandlingar är nu tillgängliga

Handlingarna till föreningens årsmöte finns nu tillgängliga i elektronisk form. Handlingarna kommer också att finnas tillgängliga i tryck från och med torsdagen den 28 februari.

Läs mer

Motion angående förbud mot tiggeri

Motion angående tiggeriförbud anmäld på kommunfullmäktigesammanträdet 24 januari 2019 av Anki Svensson och Peter Freij.

Läs mer

Information från valberedningen

Till medlemmar i Moderaterna i Tyresö: Tyresömoderaternas valberedning är nu aktiv inför kommande årsmöte den 8 mars.

Läs mer

Jul- och nyårshälsning från Tyresömoderaternas ordförande

Peter Freij, Tyresömoderaternas ordförande, skickar en jul- och nyårshälsning.

Läs mer

Reservation mot skattehöjning

Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna har lämnat in en gemensam reservation avseende fastställande av skattesats för 2019.

Läs mer

Reservation mot budget 2019

Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna har lämnat in en gemensam reservation avseende fastställande av kommunplan 2019–2022 med budget för 2019.

Läs mer

Sida 1 av 8 sidor  1 2 3 >  Last ›