Nomineringsprocessen och kommittén

Nomineringskommittén, som medlemmarna valde vid vårt senaste årsmöte, har i uppdrag att ta fram ett förslag på valsedel till Tyresömoderaternas nomineringsstämman. (prel. datum 21 feb 2018)


Nomineringskommittén består av Matilda Lundh (Stockholms stad), Robert Skölin (Stockholms stad), Thomas Halvarsson, Fredrik Bergkuist (MUF Tyresö) samt Gerd Dufberg som är ersättare i kommittén.Processen
Alla kandidater måste fylla i sin presentation på intranätet (innan 3 sept)

Skicka in kandidatförklaring och fyll i kandidatförsäkran (senast 3 sept)

Intervjuer med nomineringskommitté

Medlemmarna röstar i försöksnomineringen (25 september – 3 oktober kl 17:00)

Obligatorisk kandidatutbildning Startar 4 oktober kl 17.00 (online gäller alla!) Kandidater på platser som motsvarar 1,5 gånger antalet mandat i Tyresö måste delta på ett fysiskt utbildningstillfälle (kandidat 1-27)

Förslag till valsedel (senast 10 dagar före nomineringsstämman)

Nomineringsstämma beslutar om valsedel Riksdag och landsting 28/11. Tyresö Kommun 21/2 OBS! Namn kan läggas till efter de som deltagit i försöksnomineringen. Så det går att komma på listan så länge man är medlem. Vårt mål är att fylla på från plats 45 till minst 60 namn.

Valsedlarna lämnas in till valmyndigheten (april 2018)

Här kan du läsa mer om kommiténs arbete och befogenheter

Här kan du läsa om regelverket för nomineringsprocessen.