Nomineringskommitténs förslag till valsedel för Moderaterna i Tyresö

Valsedeln är endast ett förslag som nomineringskommittén har tagit fram och beslutet tas slutligen av Moderaternas nomineringsstämma i Tyresö.

Nomineringsstämman i Tyresö hålls den 28 januari 2022.

1. Anki Svensson
2. Peter Freij
3. Petra Nygren
4. Fredrik Bergquist
5. Jeanette Hellmark
6. Chris Helin
7. Sonja Gustafson
8. Emelie Hedberg
9. Mikael Onegård
10. Mårten Blix
11. Björn Andersson
12. Hampus Degramo
13. Annika Stjärne Westlund
14. Anna-Lena Bohm
15. Mats Fält
16. Erkki Vesa
17. Jan-Åke Svensson
18. Torbjörn Skarin
19. Margareta Baxén
20. Maria Stenberg
21. Roger Gusthage
22. Klas Torstensson
23. Ingela Carlsson
24. Erik Brunnegård
25. Robert Forsberg
26. Mariana Blix Grimaldi
27. Ulf Westermark
28. Carina Olsson
29. Daniel Hoffman
30. Gerd Dufberg
31. Mats Öhlin
32. Ewelyn Schlossman
33. Gunilla Lovén
34. Gustav Dymov
35. Martin Johem
36. Cecilia Gartell
37. Carina Freij
38. Joakim Norström
39. Daniel Johansson


Medlemmar i Tyresö har rätt även rätt att ta del av försöksnomineringsresultatet. Detta har e-postats ut till listorna kf-grupp samt kf-info. Om du inte har fått ta del av resultatet kan du e-posta till mikael.onegard@tyreso.se, uppge fullständigt namn samt personnummer, för kontroll mot medlemsregistret.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Skriv ut